De slimme truc van Sanitairreiniging Lelystad dat niemand bespreekt

33 Easy Shine Vloerbescherming Verdunning Acrylpolymeer beschermlaag. loze beschermlaag op fundering aangaande acrylpolymeren. Bijzonder slijtvast en antislip. Laat een hete glans achter. Mag opgewreven worden betreffende ons (ultra) high speed machine. Easy Shine kan geraken gebruikt op al die waterbestendige harde vloeren teneinde ons afdoende beschermlaag aan te leveren. Easy Shine wordt betreffende name gebruikt wegens bescherming over linoleum, PVC, rubber etc. Desgewenst oude en/of poreuze vloeren voorbehandelen met Sealer.

13 5 REINIGINGSMIDDELEN Vloerreiniging en onderhouden Vloerreinigers met voeding MultiCleaner Dweilwas 507 Antislip can 5Ltr Reinigings- en onderhoudsmiddel op wasbasis voor een dagelijkse treatment van al die x5Ltr/ds waterbestendige vloeren. Herstelt de beschadigde vloer. Zeer geschikt wegens linoleum e.d.. Laat na elke reiniging ons dunne glimmende wasfilm (antislip) na. Tana AR can 10Ltr Vloerreiniger op fundering over polymeren, zeep en detergenten. Lost hardnekkig vuil op en laat beschermende zelfglanzende film na. Matig schuimend. Passend voor ook machinaal zodra manueel toepassing. Perfect wegens gymzalen, supermarkten, garages, opslagplaatsen, luchthavens, productieruimtes, stations enz... Niet benutten op onverzegelde parketvloeren. Tana Netan 4618 can 10Ltr Vloerreiniger op wasbasis. Reinigt en onderhoudt in één verzorging. Supersnelle en gemakkelijke toepassing. Laat zelfglanzende film na die beschermt anti slijtage en doek voorkomt snelle herbevuiling. Vormt nauwelijks ongewenste lagen. Bestemd voor waterbestendige vloeren van synthetische ofwel gezonde aard, behalve op volkeramische tegels of onverzegeld parket. Tana Tawip 4773 can 10tr Multifunctioneel vloerverzorgingsmiddel op polywasbasis. Diepe reiniging en verzorging x1000ml/ds in één enige verzorging.

In toiletruimten gaat deze aanslag overwegend bestaan uit kalk- en urine aanslagen die zich bovenal bevinden onder omgebogen randen van toiletpotten. Die aanslagen mogen wanneer bijzonder onhygiënisch worden bestempeld. Ze kunnen oorzaak bestaan met blijvende onaangename geuren. In douche- en badruimten zal de aanslag in een meeste gevallen uit kalkzeep zijn. Deze aanslag ontstaat via het wassen met toiletzeep in combinatie betreffende hard leidingwater en bevindt zichzelf overwegend op tegelwanden, in ligbad enz. Ziekenhuishygiëne Oost Vlaanderen pagina twintig over 43

Die segmenten gaan elkaar kunnen tegenwerken waardoor dit vuil in het water gaat zweven. Molecule over ons reinigingsmiddel: Houdt betreffende vuil en houdt aangaande water

6 Hetgeen is reinigen? Onder reinigen over oppervlakken is verstaan het mechanisch verminderen met merkbaar en onzichtbaar organisch materiaal om dit aantal micro-organismen te verminderen. Hetgeen kan zijn desinfectie? Bij desinfectie aangaande oppervlakken wordt verstaan een irreversibele inactivering/ reductie met micro-organismen ( vegetatieve bacteriën en/ of fungi en/of virussen) op levenloze oppervlakken tot ons aanvaardbaar geacht niveau. 2.3 Basisprincipes van schoonmaak Een 1e aanzet tot een bijdrage met hygiëne is een schoonmaak. In de schoonmaak onderscheiden wij 3 soorten: hygiënische schoonmaak : kan zijn dit verminderen betreffende dit zichtbare en ook niet-zichtbare vuil, waaronder ook een micro-organismen. Het spreekt wegens zichzelf, het in de sector gezondheidszorg, de hygiënische schoonmaak een voornaamste factor kan zijn. huishoudelijke schoonmaak : hier verminderen wij het tot dit verminderen betreffende het zichtbare, onplezierig vuil esthetische schoonmaak : is huishoudelijke schoonmaak betreffende extra zorg vanwege het uitzicht. Teneinde de capaciteit betreffende de schoonmaak te maximaliseren dienen veel principes toegepast te geraken: reinigen dient regelmatig en systematisch te plaatsvinden ontsmetting is slechts zinvol na reiniging voor een ontsmetting moeten iedere keer de geconcentreerdheid en de contacttijd gerespecteerd geraken in overeenstemming met de productinformatie met de leverancier en in overleg betreffende ziekenhuishygiëne het tegengaan van besmetting tijdens de schoonmaak: kiemen die gesedimenteerd bestaan op de vloer mogen ook niet retour verneveld worden ook niet besmet materiaal dien strikt gescheiden bestaan betreffende besmet bouwstof er wordt continue in volgorde betreffende zuiver tot vuil gewerkt kiemen mogen niet overgebracht worden met het ene lokaal naar dit andere een middelen die aangewend worden vanwege reinigen en ontsmetting dienen vrij te bestaan betreffende besmetting dit materiaal alleen dat aangewend wordt vanwege reiniging en ontsmetten mag geen bron zijn over besmetting dwz het materiaal het behandeling is dien goed te reinigen en te ontsmetten bestaan een frequentie betreffende schoonmaak kan zijn bepaald door de aard met de vervuiling, de aard over de activiteiten en dit risiconiveau een manier met schoonmaak staat in functie van het soort bouwstof, een grootte van de oppervlakken en de graad met verontreiniging Die doelstellingen trachten we te bereiken met gespecialiseerde schoonmaak. Ziekenhuishygiëne Oost Vlaanderen website 6 met 43

Uitgangspunt kan zijn hierbij het de mogelijkheid dat microorganismen uit het hospitaal de operatiekamer bereiken zo klein mogelijk is gehouden, zonder het een gevolgde gedragscodes een efficiënt functioneren belemmeren. Een volgende zones geraken onderscheiden: een kritische zone = de operatiekamers en eventuele verschillende ruimten waar aseptische activiteiten plaatsvinden. de semi-kritische zone = alle vertrekken palend aan een kritische zone, inclusief een gangen de ook niet-kritische zone = alle verschillende vertrekken, zoals ontwaakzaal, kleedkamers, pauzelokalen, Ziekenhuishygiëne Oost Vlaanderen website 25 aangaande 43

twintig 1 REINIGINGSMIDDELEN Interieurreiniging en verzorging MultiCleaner Mikro Glas- en interieurreiniger ml spray Reiniging over alle waterbestendige oppervlakken d.m.v. een spraymethode x500ml spray Reinigt doelmatig en streeploos in één handeling, multifunctioneel can 5Ltr Zeer goed inzetbaar betreffende microvezeldoek x5Ltr/ds Vrijgesteld van R- en S-zinnen! MultiCleaner Mikro Allesreiniger ml Synthetisch reinigingsmiddel vanwege de reiniging met alle waterbestendige oppervlakken x1000ml/ds Sterke reiniger, streeploos, huidmild en zeer goed ontvettend can 5Ltr Vrijgesteld met R- en S-zinnen! x5Ltr/ds MultiCleaner Superreiniger 434 ED can 5Ltr Zeer krachtig universeel reinigingsmiddel. Dit produkt penetreert meteen in de x5Ltr/ds verontreiniging en vormt deze los betreffende dit oppervlak door de krachtig ontvettende werking. Lost soepel vet, nicotine, organische resten etc. op. Het produkt is nagenoeg overal inzetbaar. Ook grootkeukens als garage en horecabedrijven zijn op ons effectieve en eenvoudige manier te reinigen. Zep 40 Glasreiniger (Schuimreiniger Foam) ml Aerosol Multifunctionele ruitenreiniger in spuitbusvorm. Vanwege dit snel verwijderen over vlekken, vingerafdrukken, tabaksvlekken, vetvlekken en dit meeste in drinkwater oplosbare vuil.

Meestal kan men stellen het wij binnen psychiatrische zorgvoorzieningen in het bijzonder communiceren van huishoudelijk opgeruimd en het dit begrip hygiënisch schoon minder relevant kan zijn. Het bezit heel wat te maken met de regelmatig huiselijke en fijne inrichting over een afdeling, welk af en toe dit karakter mag beschikken over over een grote familiale thuis. Niettemin hanteren we continue dit concept professionele schoonmaak waarin gewerkt wordt in overeenstemming met een nieuwste methodes, werkmethodes en betreffende toepassing van de check here recentste materialen. Aanbevelingen uitschrijven die allesomvattend zijn kan zijn ook niet geoorloofd. Die uitgewerkte schoonmaakfrequenties willen enig richtinggevend bestaan voor af en toe zeer verschillende persoonlijk lokale omstandigheden. Een enige doelstelling die wij hebben is te aankomen tot een betaalbare kraaknette woon- en werkomgeving voor ook patiënten ingeval medewerkers. 5.twee Schoonmaakfrequenties Minimale schoonmaak en/of desinfectie frequenties voor verschillende ruimtes. Voor zichtbare verontreiniging is meteen gereinigd ofwel gedesinfecteerd. Gebruikte codes : NR nat reinigen SA stof afnemen DR dor reinigen D desinfectie S stofzuigen SR sanitair reinigen M Machinaal reinigen Ziekenhuishygiëne Oost Vlaanderen website 35 van 43

Eersteklas geschikt wegens alle elastische vloerbedekkingen, in het bijzonder vanwege linoleum en pvc. Ook niet passend wegens ongelakt hout en gepolijste stenen vloeren. Juist schudden wegens behandeling! Tana LongLife Mattpaste x100gram/ds Matteringsmiddel voor toevoeging aan LONGLIFE Vario. Vermindert na toevoeging beduidend een organische glansgraad van de polymeerdispersie Longlife Vario. Heeft geen invloed op een prestatie- en begaanbaarheidskenmerken met Longlife Vario. Frequent betreden gedeelte blijven mat. Dit mengel Longlife Vario en Vario Mattpaste kan zijn tenminste 1 jaar houdbaar. Tana Megla-Pol 4730 can 10Ltr Zorgt voor een harde, elastische beschermingsfilm met zeer juiste hechting en waterbestendigheid. Betrouwbaar teneinde aan te kunnen dankzij bijzondere reinigen. Passend wegens High-Speed-machines. Goed geschikt voor linoleum en andere elastische vloerbedekkingen. Tana Polymer Primer 6998 can 10Ltr Duurzame poriënvuller, garandeert het optimale onderhoud van poreuze en absorberende vloerbedekkingen. Vormt een perfecte basis wegens een zodra dek- ofwel slijtagelaag met te leveren onderhoudsdispersie. Vormt dit basisonderhoud met de vloerbedekking met een zeer hoge bestendigheid anti mineraalwater en detergentia en beschermt anti uitlogen. Mag betreffende elke TANA- zelfglansdispersie geraken gecoat. Passend wegens linoleum, kurklinoleum, vinylasbest, ook niet verzegelde natuursteen, vloer in cement... etc. Ook niet bestemd vanwege rubbervloeren. 9

Een huidvriendelijkheid en de geurbeleving wensen voor verdere werkplezier en een grotere schoonbeleving voor een eindgebruiker.

31 Vloerbescherming Durablack Verdunning Poriënvuller zwart. Groene poriënvuller op basis met acrylpolymeren. Bijzonder slijtvast en antislip. Matglans. Vervaardigd asfalt dieper zwart. Durablack mag worden aangewend op al die waterbestendige poreuze en beschadigde vloeren om een poriën te dichten. Tegelijkertijd kan Durablack dienen zodra hechtlaag vanwege acrylpolymeren. Durablack wordt betreffende name aangewend op asfalttegels en gestreken asfalt vloeren. Onverdund benutten.

12 2.twee.2 Zeep De invloeden van hard drinkwater: Franse hardheid hardheid 0-6 bijzonder zacht 7-12 Mild Middelhard Hard > 38 Bijzonder hard Tabel hardheid aangaande dit water : na opdrogen vormt zich ons kalkaanslag op de gereinigde oppervlakken voor verwarming ontstaat kalksteen bij toepassing met zeep ontstaat kalkzeep Mineraalwater is echter ons reinigingsmiddel; doch het reinigend vermogen kan zijn gering. Via verhitting kan dit reinigend vermogen over drinkwater verhoogd geraken, maar tevens het geeft ons beperkt resultaat. Voor toevoeging van bv. zeep aan mineraalwater kan dit reinigend vermogen verhoogd geraken. Zeep in water opgelost blijkt immers ons voortreffelijk reinigingssop te zijn. Zeker heeft dit reinigingssop (water + zeep) enkele nadelen: Zeep kan zijn alkalisch en kan daarom bepaalde materialen aantasten (linoleum, rubber) Zeep bezit geen aangename geur (ranzig), zodat toevoeging van reukstoffen (parfums) dikwijls vereist is. Zeep vormt met hard mineraalwater een verontreiniging kalkzeep, geeft aanleiding tot het opkomen met grauwsluier, en dit geeft indien resultaat ons beter productverbruik.

Maak voor uw zorgvoorziening ons inventaris op met een gebruikte pictogrammen, desnoods in samenwerking betreffende de producent/leveranciers aangaande de producten. Deze mogen verwerkt geraken in ons werkkaart ten behoeve over ieder lid aangaande het schoonmaakpersoneel (persoonlijk en/of aan een schoonmaakwagen). Enige voorbeelden : GEBRUIKSAANWIJZING TOEPASSINGSGEBIED handmatig handmatig interieur beschermen vloerbewerken onderhouden te verwerken betreffende: eigen verpleging sanitaire ruimten één- ofwel meerschijfsmachine schrob/zuigmachine textielverzorging handafwas sproei-extractie hardware goede en/ofwel lage drukreinigingsapparatuur harde oppervlakken interieurverzorging keukenruimten harde vloeren machinale vaatwas zachte vloeren Ziekenhuishygiëne Oost Vlaanderen website 16 over 43

21 2 REINIGINGSMIDDELEN - Keukenreinigers MultiCleaner Mikro Miracle ml Sterke allesreiniger/ontvetter betreffende dieptewerking wegens dit volledig ontvetten over al die x1000ml/ds waterbestendige oppervlakken. Vet, olie, nicotine, vingertasten, etc. worden door de can 5Ltr oppervlakte levendige functie afgebroken, ondersteund via ons scala aan micro x5Ltr/ds organismen, welke vuil en vet omzetten in water en zuurstof. Vrijgesteld aangaande R- en S-zinnen! MultiCleaner Superreiniger 434 ED can 5Ltr Bijzonder krachtig universeel reinigingsmiddel. Dit produkt penetreert onmiddellijk in de x5Ltr/ds verontreiniging en vervaardigd die los over dit oppervlak via een krachtig ontvettende functie. Lost soepel vet, nicotine, organische resten etc. op. Dit produkt kan zijn nagenoeg overal inzetbaar. Ook grootkeukens zodra garage en horecabedrijven bestaan op ons effectieve en eenvoudige methode te reinigen. Volmaakt wegens ondernemers welke betreffende zo min geoorloofd produkten ons maximaal uitkomst wensen halen. MultiCleaner Oven- en Grillreiniger can 5Ltr Krachtig alkalisch reinigingsmiddel exclusief vanwege een verwijdering over bijzonder aangekoekte en x5Ltr/ds ingebrande vetten in een voedingsindustrie. Kookketels, rookkasten, grills en bakvormen geraken ontvet buiten te geraken aangetast. Tegelijk een ideale BBQ-reiniger. MultiCleaner Beschermingsolie genoeg ml Onderhouds- en beschermingsproduct wegens RVS wegens een voedingsmiddelenindustrie betreffende anti-aanbakformule.

10 6
7
8
9 REINIGINGSMIDDELEN Vloerreiniging en verzorging Vloerreinigers Mikro Vloerreiniger Laagschuimend ml Laagschuimend reinigingsmiddel wegens dit verzorging met al die drinkwater x1000ml/ds bestendige vloeren. Reinigt zonder aantasting of residuvorming. Bij ons juiste hoeveelheid verder juist inzetbaar voor vloeren die voorzien zijn aangaande een acrylwaslaag. Mikro Vloerreiniger can 5Ltr Schuimarm reinigingsmiddel wegens dit verzorging met al die waterbestendige x5Ltr/ds vloeren. Reinigt zonder aantasting of residuvorming. Bij ons passende dosis tevens goed inzetbaar bij vloeren welke voorzien bestaan over ons acrylwaslaag. MultiCleaner AC CLEANER can 10Ltr Krachtige laagschuimende krachtig emulgerende vloerreiniger exclusief ter verwijdering van sterke verontreinigingen. Uitermate passend vanwege de reiniging aangaande garage- en perserij vloeren. Doordat het product geen residu achterlaat, behouden alle tegels en vloeren hun natuurlijke kleur en is herbevuiling verhelpen. Laat de vloer stroef na. Tana Anti-schuim Vermijdt schuimvorming of vernietigt dit aanwezige schuim in een afval can 5Ltr watertank betreffende extractietoestellen, waterzuigers en schrobzuigautomaten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De slimme truc van Sanitairreiniging Lelystad dat niemand bespreekt”

Leave a Reply

Gravatar